top of page
Forest Trees

Møterom i skogen

I løpet av 2024 lanserer vi "møterom i skogen". Her skal vi tilby et utendørs møterom rundt bålet med teknologiske faciliteter. Vi skal ha storskjerm og solcelledrevet projektor for kurs og møtevirksomhet. 

bottom of page